Voice Dialogue


Voice Dialogue (gelijkwaardig aan het werken met delen bij NLP)

Voice Dialogue is een methode, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone, die inzicht probeert te krijgen door middel van gesprek tussen verschillende delen van de persoonlijkheid. De persoon bestaat uit een onbeperkt aantal deelpersoonlijkheden, elk met zijn functie en zijn manier van handelen (zoals bijvoorbeeld de egoïst, de perfectionist, de optimist,…). De cliënt neemt de plaats in van het deel waarmee gesproken zal worden. De therapeut stelt neutraal en zonder oordeel vragen waardoor beweegredenen duidelijk worden en nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden met dit deel van de cliënt. Hiermee kunnen patronen en gedrag veranderen die al lang een belemmerende invloed hebben worden omgebogen.