De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)


De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

 

Carl Gustav Jung had een psychologische theorie opgezet waarin het brein op twee verschillende manieren werkt: een rationele (beoordelende) werking – Thinking of Feeling – en een irrationele (beschouwende) – Sensing of Intuition. Volgens Jung worden deze beide functies vervolgens geuit op twee verschillende manieren. Namelijk een Introverte of een Extraverte manier. Op deze theorie zijn Briggs en Myers vervolgens verder gegaan.

De Myers-Briggs theorie heeft deze uitgebreid en onderverdeeld in vier paren van twee tegenovergestelden. Uit de vier paren van tegenovergestelden kunnen 16 verschillende persoonlijkheden ontstaan, op basis van de combinatie van vier resultaten.

Hiervoor heeft Myers-Briggs een vragenlijst ontwikkeld om zichtbaar te maken wat de vier kenmerken van je persoonlijkheidstype zijn. Het gaat hierbij niet om goede of foute antwoorden. Het gaat namelijk om je voorkeur.

 


 

De mogelijkheden van de 4 kenmerken (beknopt)

  • Extraversie of introversie: Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtewereld?

  • Observatie (Sensing) of intuïtie (iNtuition): Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)?

  • T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen?

  • J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel?

Deze kenmerken staan uitgebreid beschreven en bepaalde combinaties zorgen voor een verzwakking of versterking van kenmerken in bepaalde situaties.

 


 

Waar kan het instrument hulp voor bieden?

Persoonlijke ontwikkeling

Welk soort beroep of welke soort taken passen goed bij je? Wat is jouw ideale werkomgeving? Wat is jouw favoriete leerstijl of werkwijze?

Teamvorming en taakverdeling

Door een beter begrip van elkaars voorkeuren kunnen jij en je teamleden elkaar beter aanvullen en ondersteunen. Bij de samenstelling van teams kan er rekening worden gehouden met de persoonlijkheden. Teams kunnen worden samengesteld met verschillende typen en taken. Het is bijvoorbeeld niet productief om teveel denkers en te weinig doeners te hebben in een team dat dingen gedaan moet krijgen.

Communicatie en conflicthantering

Als je van elkaar weet welk persoonlijkheidstype je hebt, wordt er veel duidelijk over de oorzaak van onderlinge wrijvingen. En dan kun je deze proberen weg te nemen.