EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie (traumaverwerking) voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De herinnering is hier emotioneel beladen geraakt en blijft ‘hangen’.

(Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan).

Klachten die worden ervaren zijn angstwekkende herinneringen die na de schokkende gebeurtenis zich blijven opdringen, flashbacks, nachtmerries, paniekaanvallen, overmatige schrik- en vermijdingsreacties, sombere stemmingen of emotionele uitbarstingen etc..

Gebeurtenissen welke diep ingrijpen in het leven van mensen worden door een groot deel van de getroffenen zelf ‘verwerkt’. Bij sommigen ontwikkelen zich juist psychische klachten. Juist voor deze laatste groep is EMDR bedoeld.

 

Doel van EMDR

De emotionele lading (+reacties) van de te herinneren beelden te laten verdwijnen. Hierdoor verdwijnen tevens alle klachten welke hiermee zijn verbonden.

 

Hoe EMDR in zijn werk gaat tijdens een sessie zal uitgebreid worden uitgelegd vóór de behandeling. Mocht je toch vragen erover houden neem gerust contact met mij op.